skip to Main Content
Yazılımcılar Gerçekten Çok Sık İş Değiştiriyor Mu?

Yazılımcılar Gerçekten Çok Sık İş Değiştiriyor mu?

  • Blog

Gelişen ve değişen dünyada, özellikle teknoloji alanında son yıllardaki büyümenin de etkisiyle IT sektöründe işe alım faaliyetleri oldukça artmış durumda. Elimizle dokunduğumuz neredeyse her şeyin artık teknolojiyle bir bağlantısı var. Akıllı telefonlardan kullandığımız saatlere, alışveriş yaptığımız web sitelerinden bankacılık hizmetlerine ve hatta evlerimizde kullandığımız ev aletlerine kadar artık her şeyin içinde bir yazılım var. Hal böyle olunca da bu teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler piyasaya sürmek için firmaların arka planda işinin ehli yazılımcılara olan ihtiyaçları da arttı. İş piyasasındaki yazılımcılara yönelik talebin artması sonucunda da yazılımcılar arasındaki iş değiştirme dinamikleri son 10 yıl içinde oldukça değişti diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde TalentGrid firmasının yayınladığı “Yazılımcı İş Değiştirme Sıklığı Raporu” başlıklı oldukça ilgi çekici bir rapora denk geldim. İnsan Kaynakları dünyasında son zamanlarda hem işe alım profesyonellerinden hem de firmaların yöneticilerinden duyduğumuz “Yazılımcılar çok sık iş değiştiriyor, elimizde tutamıyoruz” konulu konuşmaları sayısal verilerle destekleyen güzel bir çalışma olmuş gerçekten.

Kendi yazılımlarını kullanarak 1390 yazılımcının LinkedIn profillerini baz aldıkları çalışmada çıkan sonuçlar oldukça çarpıcı. İnceledikleri profillerin cinsiyet oranına baktığımızda çok şaşırmıyoruz elbette J Her 10 yazılımcıdan 9’u erkek. En çok kullanılan unvan Software Developer, ikinci sırada da Software Engineer tercih ediliyor. Kullanılan teknolojilerin çeşitliliği ya da yazılımcıları back-end, front-end diye sınırlamak istememeleri firmaları bu tarz daha genel unvanları kullanmaya itmiş olabilir. En yaygın yetenekler de .Net ve Java. React ve Ruby gibi yeni teknolojiler henüz yetkinlikler alanına çok sık girilmiş değil görüldüğü kadarıyla.

Raporun çıktılarına baktığımızda ise yazılımcılar arasında son yıllarda artan iş değiştirme sıklığını da daha net görebiliyoruz. Rapora göre incelenen veriler arasında 2019 yılı öncesi işe başlamış 1138 kişinin %55,8’i 2019 yılında en az 1 defa iş değiştirmiş ve hatta 132 kişisi 1 yılda 2 defa iş değiştirmiş. Bu son 1 yılda en az 1 iş değişikliği yapmış grubun içinde ise en fazla React, Ruby, Node JS ve Swift gibi yetenekleri olan yazılımcıların olduğunu görüyoruz. Yeni teknolojilere karşı artan talebin bu teknolojileri bilen kişilere yansıması çok sürpriz değil tabii. Belli ki firmalar son 1 yılda bu yeteneklere sahip insanları bulup ekiplerine katmak istemiş ve böylece iş piyasasında bir artış yaratmışlar.

Rapordaki bir diğer çarpıcı sonuç ise yazılımcıların aynı firmada kalma sürelerindeki yıllar içindeki düşüş. 2010 yılında sektöre adım atan yazılımcıların günümüze kadar çalıştığı yerlerdeki ortalama kalış süresi 37.2 ay iken, bu süre 2014’te başlayanlarda 21.5, 2016’da 19.4, 2018’de ise 13 aya kadar düşmüş durumda. Bu verilerle çok bağlantılı olarak da yazılımcılar arasında kıdem seviyesi arttıkça iş değiştirme oranının düştüğünü yine raporda görmek mümkün. En sık iş değiştiren grubun junior ve mid seviye yazılımcılarda olduğunu görüyoruz. Kıdem seviyesi arttıkça firma aidiyeti ve aynı zamanda beklentiler de arttığı için yazılımcıların iş değiştirme kararı alması da zorlaşıyor haliyle.

Sonuç olarak; teknoloji her geçen an hızla değişirken bu sektörde çalışan kişilerin de bu hıza ayak uydurması sürpriz değil elbette. Önümüzdeki yıllarda da işini iyi yapan ve yeni teknolojileri takip eden yazılımcıların firmaların transfer listelerinde yerlerini alacakları aşikâr.

Back To Top
Close search
Ara