Eğitim Katılımcı Profili 

Bilişim sektöründeki insan kaynakları ve işe alım uzmanları, teknik işe alım uzmanları, bilişim sektöründe uzmanlaşmak isteyen işe alım uzmanları 

Eğitim Süresi ve Şekli 
3 saat – online eğitim 

Eğitim İçeriği 

Eğitimimiz 2 ayrı online seansta toplam 3 saat sürecek şekilde planlanmıştır. İlk seansta 2 saat sürecek “Teknik Terminoloji” eğitimi, ikinci seansta ise 1 saat sürecek “Linkedin ile IT İşe Alım” eğitimi verilecektir. 

IT Dünyasına Yakından Bakış – Teknik Terminoloji Eğitimi (2 saat) 

Eğitmen: Rabia Altunay 

 • Teknik İşe Alım Danışmanı 
 • Üç Katmanlı IT Modeli 
 • Network Rolleri 
 • İşletim Sistemi Rolleri 
 • SDLC (Software Development Life Cycle) nedir? 
 • SDLC Modelleri 
 • Scrum: Daha da Çevik 
 • Agile SDLC Fazları 
 • SDLC Fazlarında Karşımıza Çıkan Roller 
 • Business Analyst 
 • Project Manager  
 • Product Owner  
 • Scrum Master 
 • DevOps Engineer 
 • Test / QA Engineer 
 • Support Engineer 
 • Uygulama Geliştirilen Platformlar & Aralarındaki Farklar 
 • Frontend ve Backend Yazılım Nedir? 
 • Frontend ve Backend Teknolojileri 
 • Frontend Developer 
 • Backend Developer 
 • Full Stack Developer 
 • Software Architect  
 • iOS Developer  
 • Android Developer 
 • Responsive Web Design 
 • React Native Developer 
 • Embedded Software Nedir? 
 • Embedded Software Engineer (C/C++) 
 • Databases 
 • Relational Databases (İlişkisel Veritabanları) SQL 
 • Nonrelational Databases (İlişkisel Olmayan Veritabanları) NoSQL 

 

IT Profesyonellerine Linkedin’den Nasıl Ulaşırız? – Linkedin ile IT İşe Alım Eğitimi (1 Saat) 

Eğitmen: Aslı Ertem 

 • İşe alımda bireysel Linkedin profilinin önemi 
 • Linkedin’de ağ yönetiminin önemi 
 • Linkedin’de işe alımı destekleyen uygulamalar ve araçlar. 
 • Örnek rol tanımı üzerinden Linkedin Recruiter Lite aracının tanıtımı 
 • Aday havuzu oluşturma (Proje Yönetimi) 
 • Doğru adaya en kısa sürede ulaşmak için platformun efektif kullanımı 
 • Boolean arama methodu. 
 • Adaylarla iletişim kurma ve olumlu dönüş alma teknikleri 

Eğitimin Amacı 

Eğitim sonrasında eğitim katılımcıları bilişim sektöründe kullanılan terminoloji, IT rolleri ve Linkedin’de IT işe alım araçlarıyla ilgili geniş çaplı bilgi sahibi olacak.